Klaslokalen voor Kasempa High School for Special Education

Vijf jaar geleden is het initiatief genomen om in samenwerking met Holland Disabled Association in Solwezi een internaat te bouwen in Kasempa. Dat internaat kwam naast de basisschool in Kasempa en werd drie jaar geleden geopend en heeft nu ruim veertig leerlingen met diverse handicaps.

Vorig jaar heeft de overheid het internaat losgekoppeld van de basisschool. Op zich een waardering voor alle inzet vanuit Nederland en van de gehandicapten van Holland Disabled Associtation in Solwezi . Echter, in de huidige erbarmerlijke economie in Zambia, heeft de overheid geen geld genoeg om klaslokalen te bouwen.

Nu hebben wij het plan opgevat om drie kleine eenvoudige lokalen te gaan bouwen en daarom zijn we druk doende hiervoor geld in te zamelen. Een bedrag van Euro 21.000,00 is nodig. Gaan we eroverheen, dan kunnen we nog meer leermiddelen aanschaffen.

Wilt u de helpende hand toereiken? Vele kleine bedragen maken het budget kloppend en geven de kinderen een betere toekomst! Dank u wel.

NL15RABO0386344965 tnv Stichting “Op Eigen Benen” Zambia te Hillegom.