Het is enige tijd terug dat ik (Ronald) met de groep gehandicapten in Kasempa was met het doel vier gezinnen te bezoeken die een kind met een handicap hebben en geen geld om hun kind naar school te laten gaan. Het Nederlandse Liliane Fonds wil deze kinderen wel sponsoren, maar dan moet er wel eerst een rapport komen over de leefomstandigheden. Wat gebeurde er? We moesten echt naar de armste hoeken van Kasempa. Dan ervaar je weer hoe het “echte” leven hier is (niet zoals wij het hier leven!). De trip was wel een soort gepland, echter………in deze tijd is iedereen op het land bezig. Scholen zijn dicht en hele families verhuizen tijdelijk naar hun stukje landbouwgrond en dat is vaak ver buiten het dorp. Daarom blijven ze er ook een paar weken, verruilen huis en haard voor schuilen voor de regen onder een stuk plastic. Maar nooit mopperen! Toen we bij de tweede familie kwamen was het huis geheel kaal: niet eens een dak erop!Aloevera2 De buren legden ons uit waar hun maisveld is. Daar aangekomen was de hele familie de grond aan het bewerken: ook de dove jongen! Bestuur van HDA (Holland Disabled Ass.) interviewde de moeder, foto’s werden gemaakt en ik stelde ook wat vragen, o.a. over de Aloe Vera midden op het veld. Uitleg simpel. Families helpen elkaar bij al het werk op het land, dus familie A helpt familie B en daarna helpt familie B op de grond van familie A. Dat schept een band en het werkt sneller! En wanneer je een stuk land bewerkt en je vindt er een Aloe Vera, dan laat je die onaangetast!!! Beschermd de oogst! Een soort van heilige plant! Zo leren we weer wat!

 

Hi, I’m Dorine Visser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *