Overig

Wij kunnen ons voorstellen dat u meer achtergrond van onze stichting wilt hebben, voordat u met ons in zee gaat. Op deze pagina vindt u enkele belangrijke en officiële documenten, zoals de statuten, waarin onze doelstelling en werkwijze staat.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze doelstelling en achtergrond, neemt u dan contact met ons op.

belastingdienst

Wij hebben een ANBI-status! Uw giften zijn dus aftrekbaar! Eenmalig of periodiek: het maakt niet uit, U steunt een goed doel.

Om de documenten te kunnen bekijken is Acrobat Reader nodig. Mocht dit programma niet op Uw computer staan dan kunt U deze gratis hier downloaden.

Bestanden:

Jaarverslagen:
Financieel Jaarverslag 2021
Financieel Jaarverslag 2020
Financieel Jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2013
Financieel jaarverslag 2012
Financieel jaarverslag 2011

ANBI:

De naam:                                  Stichting “Op Eigen Benen”, Zambia

RSIN of fiscaalnummer:         8122.17.950

Kamer van koophandel:        34190044

Contactgegevens:                    zie hoofdstuk “contact”

Bestuurssamenstelling:         het bestuur bestaat uit 3 personen

Voorzitter: Ronald de Groot (telnr +260977974649  + ronald@eigenbenen.nl)

Bestuurslid: Pater H. Uitendaal (telnr 06 34 85 84 12 )

Penningmeester: Peter Lommerse (telnr 06 23 44 70 04 of 17 45 20 20 )

Het beleidsplan:                      Het beleidsplan kent als basis de doelstelling die ook duidelijk in onze statuten is weergegeven. Om die doelstelling te waarborgen worden gelden ingezameld en in het bijzonder acties ontwikkeld daar waar duidelijk omschreven projecten met een winstgevend en in ieder geval zichzelf bedruipende toekomstperspectief worden omarmd door onze stichting. Onze stichting zal ten aller tijden volledige samenwerking aangaan met de Zambiaanse partner organisatie “Holland Disabled Association” om zodoende zekerheid te hebben over de uitvoering van het project en controle over de besteding van de gelden.

Beloningsbeleid:                      Secretaris/ penningmeester ontvangt € 150,– per maand. Dit bedrag wordt teruggeschonken.

Doelstelling:                             Het projectmatig ondersteunen en opleiden van gehandicapten in Zambia zodat zij een onafhankelijk bestaan op kunnen bouwen, cq op “eigen benen” kunnen staan.

Verslag uitgeoefende act.:     zie financieel verslag

Financiele verantwoording:  zie financieel verslag