Algemeen

Wat doet de stichting “Op Eigen Benen” Zambia?

Wij zamelen op vele manieren geld in voor opleiding en ondersteuning van gehandicapte jonge mensen in het Noordwesten van Zambia. Het uiteindelijke doel is dat deze mensen op “Eigen Benen” kunnen staan, ofwel een zelfstandig bestaan kunnen leiden. Het grootste deel van de donaties investeren we in gebouwen en in winstgevende projecten, zodat er jarenlang met deze donaties gewerkt kan worden.

algemeen

 

Hoe is de stichting ontstaan?

In 1996 bezocht Ronald het dorpje Ikelenge. Hier was de missiepost van zijn heeroom Pater Harry Uitendaal. Daar was grote behoefte aan schoolboeken. Bij terugkeer in Nederland had Ronald in korte tijd het geld ingezameld, zodat er voor alle leerlingen schoolboeken konden komen.

Zoals met veel dingen in het leven, werd het een sneeuwbal-effect. Door de medewerking van vele vrienden en relaties en door het enthousiasme van de mensen in Zambia werd het werk van Oom Harry uitgebouwd. Eind 2002 bezocht Ronald opnieuw zijn oom. Nu samen met zijn vriend Henk Weijers. Die raakte ook onder de indruk.

Met z’n drieën werd het plan opgepakt om een aantal winkeltjes te bouwen waar de gehandicapte mensen hun producten kunnen maken én verkopen. Daar was veel geld voor nodig. En dat kwam er ook! Een échte stichting werd een must! Er gaat veel geld in om. De bestedingen moeten goed worden vastgelegd. Dat ben je aan de donateurs verplicht.

De rollen zijn nu omgedraaid: Pater Harry woont nu, na 45 jaar Zambia, het grootste deel van het jaar in Nederland en keert enkele maanden per jaar terug naar zijn Zambia om zijn werk met enthousiasme door te zetten. Neef Ronald woont inmiddels in Zambia en is bijna continue betrokken bij de projecten van zijn oom en de Stichting “Op Eigen Benen” Zambia. Vanwege die betrokkenheid kunt u er zeker van zijn dat uw donaties juist besteed worden!