Projecten

Inrichting praktijklokalen voor Kasempa Highschool for Special Education

Het was in 2006 dat het toenmalig bestuur van de Stichting “Op Eigen Benen” Zambia in samenwerking met de “Holland Disabled Association” (HDA, actief in Solwezi-Zambia) een trip maakte naar Kasempa. Daar zagen de gehandicapten van HDA dat vele kinderen met een handicap niet naar school konden vanwege de grote afstanden. Het idee kwam naar voren om een internaatschool op te zetten. Via contacten met het zambiaanse ministerie van onderwijs kwamen we tot de conclusie dat een internaat bouwen naast de basisschool van Kasempa de beste optie was. Na veel overleg en over en weer zekerheden geven, werden in 2011 de eerste stenen gebakken voor het internaat, welke in 2013 werd geopend en plaats bood aan veertig leerlingen (20 meisjes/20 jongens). De kinderen kregen les op de naastgelegen basisschool en sliepen in het internaat: een geweldige oplossing!

Toen helaas en nu gelukkig, besloot de overheid van Zambia dat scholen voor Speciaal Onderwijs een eigen status moesten krijgen: en zo gebeurde ook met het internaat in Kasempa. Echter………………er was alleen een internaat en GEEN klaslokalen. Vanaf dat moment werd er lesgegeven in de vier hoeken van de eetzaal! Al snel werd via het bestuur van Holland Disabled Association contact gezocht met Stichting Op Eigen Benen Zambia en er ontstond een plan voor de bouw van vier klaslokalen en een kantoor. Sponsors werden gevonden om het budget sluitend te krijgen en in januari 2019 kon de bouw beginnen.

Eind 2019 gingen de deuren open en inmiddels had de overheid twaalf (12) docenten aan de school toegewezen. Er werd lesgegeven in groepen in de lokalen en wanneer er geen ruimte genoeg was, zelfs een-op-een les onder de mangoboom. De school kreeg ook de status om examens af te nemen en daarmee kwam de roep: “wat NA de examens”?

Krijgen de afgestudeerden makkelijk een baan? Neen. Hoe is dat op te lossen? Door niet alleen theorie te beheersen maar ook praktijk, vakkennis! Het idee was geboren voor enkele praktijklokalen en het proces van tekenen, begroten, inzamelen, etc…. werd ingezet. Tijdens dit proces ontving de school de aanbieding via het ministerie van Onderwijs voor een groot aantal computers, zelfs een braille computer. De school moest wel een lokaal beschikbaar stellen, en zo geschiedde. Nu is er een lokaal waar veertien computers staan, geheel beveiligd, isolerend plafond erin, en het vak “computer science” wordt gegeven.

In de loop van 2020 werd duidelijk dat de begroting sluitend zou worden en werden de bouwplannen voorgelegd bij het Ministerie van Onderwijs en via hen ook bij het Ministerie van Local Government, die de plannen op bestemmingsplan en technische aspecten controleert. In November 2020 waren alle handtekeningen en stempels gegeven en de aanbesteding werd gedaan. Afgelopen januari gingen de eerste spades de grond in en op dit moment (juni 2021) is de dakgoothoogte bereikt. Zoals het er nu uitziet kunnen de gebouwen in november opgeleverd worden en dan is het inrichten: stapje voor stapje wordt de school professioneler.

Die inrichting is het volgende project, ofwel DIT PROJECT!

De vakrichtingen, die in de nieuwe lokalen gegeven gaan worden, zijn:

 • Metaal bewerken
 • Hout bewerken
 • Huishoudkunde
 • Tuinbouw

Voor ieder vak zijn specifieke machines nodig en worden de lokalen aangepast ingericht. Zo zijn er in het lokaal van huishoudkunde diverse water-aansluitingen en afvoeren nodig voor de wasmachines en aanrechten. En in het lokaal metaalbewerken zullen zware machines komen, met drie-fase stroom. Daar is in de bouw rekening mee gehouden: zwaardere vloerconstructie in het blok met de lokalen “Metaal en Hout” en wateraansluitingen in het blok “Huishouden en Tuinbouw”.

De inrichting met machines kent een groot financieel budget en is eigenlijk nooit genoeg. Het is zeker dat we de weg inslaan om via diverse instanties machines te verkrijgen die in de professionele wereld niet goed genoeg meer zijn, dan worden opgeknapt en vervoert naar Kasempa. Die kosten zijn variabel en toch hebben we getracht het zo goed mogelijk in kaart te brengen. Uiteraard, we zullen altijd de goedkoopste oplossing kiezen en daarmee besparen voor andere investeringen.

Met de drie voorgaande projecten (Boarding House, Classrooms, Practical Classrooms) hebben we aangetoond om in samenwerking met het ministerie van onderwijs de begroting te volgen en de financien op orde te hebben.

Ook dit vierde project “INRICHTING VAN PRAKTIJKLOKALEN” zal een zelfde karakter hebben.

Voordelen en zekerheden van dit project:

 1. Alle gebouwen staan op grond van het Ministerie van Onderwijs
  • Nooit misverstanden over eigendom van het gedoneerde onroerend goed.
  • Geen “witte olifant” en tot in lengte van jaren ten dienste van de gemeenschap.
 2. School is volledig geregistreerd onder het Ministerie van Onderwijs
  • Alle docenten staan op de loonlijst van de overheid
  • De internaat ouders, de kok en interieur verzorgster staan op de loonlijst van de overheid
  • Het management rapporteert aan het Ministerie
  • Onderhoud wordt verricht door de technische medewerkers van het Ministerie
 3. School heeft de officiele status van “Special Education”
  • Docenten zijn allen opgeleid om les te geven in dit speciaal onderwijs
  • Donaties komen terecht daar waar de Stichting “Op Eigen Benen” Zambia voor staat: opleiden van kinderen met een handicap.

We hopen dat met deze transparte teksten meer zekerheid is gegeven dat we ons gezamenlijk inzetten door middel van donaties van materialen, machines, goederen en geld met als uiteindelijke doel om in het noordwesten van Zambia kinderen met een handicap de mogelijkheid te geven een onafhankelijk bestaan op te bouwen, met andere woorden:

OP EIGEN BENEN KOMEN TE STAAN!

Hi, I’m Dorine Visser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *